Lokalnytt

Markerer frivilliheitsåret 2022 i heile kommunen

Det blir fakkeltog i alle bygdelag i Stranda kommune søndag. (Foto frå arkivet)

Søndag 5. desember er FN’S internasjonale dag for frivilligheita og startskotet for Frivillighetens år 2022 i heile landet. Stranda Kommune arrangerar fakkeltog i alle bygdelag:

Liabygda: 

Oppmøte ved Langmyra kl. 17.00. Enkel servering før fakkeltoget går og avsluttar ved kyrkja der det er lysmesse kl. 18.00.

Arr: Liabygda Helselag

Geiranger:
Oppmøte ved Fjordsenteret kl. 17.00 . Fakkeltoget går via Kopane og avsluttast ved Vinje camping, rebus/quiz langs ruta.
Servering av pølse/brød under Kleivahellaren.

Arr: Geiranger IL

Hellesylt:
Oppmøte ved Sparebanken Møre  kl. 15.30. Fakkeltoget går via Omsorgssenteret og avsluttar på Hellesylt Boutique@Bar
Servering av gratis pølse/brød til alle borna.

Arr: Hellesylt Ungdomslag

Stranda:
Oppmøte ved Ringstad Skule kl. 15.15. Fakkeltoget går i Ous-skogen over marka og langs med elva, over brua og til Kulturhuset

Kinoen syner familiefilmen «Fortellingen om Karl-Bertil Jonssons julaften kl. 17.00
Kulturhuset serverar varme gløgg
Gratis popcorn til borna.
Kulturhuset blir i tillegg lyssett denne ettermiddagen.

DET BLIR EIN APPELL I KVART BYGDELAG

Stranda frivilligsentral og Stranda Kommune håpar mange lag/org og andre frivillige vil vere med å feire starten på Frivillighetens år.

Husk refleks / refleksvest !

 

Helsing frå komiteen bak Frivillighetens år i Stranda Kommune:
Frivilligsentralen, Kulturleiar, Folkehelsekoordinator, lag/org og frivillige.

 

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380