Lokalnytt

Påmelding til julegudstenester i Sunnylven kyrkje

Også i år vert det ei annleis jul i Sunnylven kyrkje. Grunna den pågåande pandemien og frykt for auka spedning av smitte blir tal på personar under gudstenester i jula begrensa.

Frå prestevikar Ann Kristin Langeland får vi opplyst at i Sunnylven kyrkje kan det vere inntil 50 personar under gudstenester i jula, og alle må sitje på faste tilviste plassar. Sidan det er så få plassar pr. gudsteneste så vel vi å ha påmelding til alle gudstenestene i jula, seier ho.

Du kan melde deg på ønska gudsteneste i jula ved å klikke på lenken under og registrere deg. Eller du kan ringe kyrkjekontoret på tlf. 40441522.

Påmelding til gudsteneste i jula i Sunnylven kyrkje – Storfjorden kyrkjelege fellesråd (kirken.no)

Ver tidleg ute med påmelding, og seinast lillejulaftan kl. 13.00

Munnbind er påbudt når du bevegar deg i kyrkjerommet og ikkje kan ha ein meter avstand til andre. Ta med eige munnbind.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380