Lokalnytt

Berekraft i praksis

Innovasjon Norge, Møre & Romsdal Fylkeskommune, kommunane Fjord, Sykkylven og Stranda, og Sparebanken Møre inviterer til konferanse i Storfjord kulturhus onsdag 9. mars. På dagsorden står begrepet berekraft.

Det vert snakka mykje om berekraft, men kva betyr det faktisk for bedriftene og for offentleg sektor?? Med auka krav, reguleringar og forventningar i marknaden vil det nok vere litt begge deler, skriv arrangørane og inviterer til konferanse med fleire til å utdjupe dagens tema, og legg til

-Delta på konferansen saman med oss. Vi håpar at du vil ha svara på spørsmåla litt klarare for deg i etterkant. For er det til vinning eller forvirring?

Program for dagen

10.00-10.10
Velkomst – ved Ordførar Jan Ove Tryggestad

10.10-10.45
Berekraftfylket Møre og Romsdal og oppfølginga av Energi- og klimaplanar i kommunane – v/ Anne Melbø (senioringeniør, Statsforvaltaren), Arne Krohn (økonomisjef, Fjord), Inge Bjørdal (næringssjef, Stranda)

10.45-11.15
Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre – korleis vi stiller miljøkrav i offentlege anskaffingar for kommunane – v/ innkjøpssjef Kariann Bigseth, Ålesund kommune

11.15-11.45
Frå preik til praksis – overordna perspektiv på endringar i miljøkrav til privat næringsliv – v/ partner – Advisory KPMG Pure Sustainability, Stine Lise Hattestad Bratsberg

11.45-12.40 Kulturelt innslag, lunsj og beinstrekk

12.40-13.00
Offentleg finansiering av berekraftige/innovative løysingar – v/ spesialrådgjevar Alfred Øverland, Innovasjon Norge

13.00 -13.20
Kva betyr berekraftig finans for privat næringsliv, og kva krav kan ein vente seg frå bankar – v/ banksjef Sveinung Klakegg, Sparebanken Møre

13.20-13.35 Pause med kaffi og frukt

13.35-13.50:
Døme på klimatiltak (energikartlegging og tiltak) i landbruket – v/ Linda Myren, Fjord

13.50-14.10
Miljøsertifiseringsordninga ‘Miljøfyrtårn’ eksemplifisert – v/ leiar Berekraft og strategiske prosjekt, Karoline Fløtre Gati, Slettvoll AS

Tid                      : onsdag 9. mars kl. 10.00 (Registrering frå kl. 09.30)
Stad                    : Storfjord Kulturhus
Påmeldingsfrist : måndag 7. mars

Du melder deg på her: Påmelding

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380