Notiser

Innkalling til årsmøte – Sunnylven IL 2021

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag onsdag 02.03.2022, klokka 20.00 på klubbhuset i Hyttehola

 Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Val av møteleiar og referent.
 3. Val av to personar til å skrive under møteboka.
 4. Årsmelding for hovudstyret og undergruppene.
 5. Rekneskap 2021
 6. Val .
 7. Innkomen sak: Tilbakemelding frå arbeidsgruppa for nytt treningssenter på Hellesylt.
 8. Innkomen sak: Trakkemaskin / Scooter i Hyttehola. Danne arbeidsgruppe.
 9. Kontingent. Forslag om å auke familiekontigent frå 400kr til 500kr.
 10. Arbeidsplan 2021
 11. Ymse

 

Vel møtt!

Sportsleg helsing Sunnylven IL

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380