Lokalnytt

Søk støtte i Tilskotsportalen

Stranda kommune har inngått avtale om abonnement på Tilskotsportalen, og alle lag og organisasjonar i kommunen kan no ved å registrere seg søkje portalen om økonomisk støtte til nye aktivitetar og prosjekt

Avtalen inkluderer tilgang for alle lag og organisasjonar i Stranda kommune mot at laget/organisasjonen registrerer seg i portalen.

Stranda kommune v/Stranda frivilligsentral ønskjer å orientere om ordninga og  inviterer til eit kort digitalt kveldsmøte måndag den 07. mars 2022 kl. 19:00- 20:00 om Tilskotsportalen.

Har du spørsmål om registreringa eller ønskjer å delta på møtet for å få meir informasjon, ver venleg å ta kontakt med Ragnhild Stadheim ved Stranda Frivilligsentral på ragnhild.stadheim@stranda.kommune.no eller på mobil 464 11 119. Du vil deretter få innkalling til møtet.

Klikk her for å kome til Tilskotsportalen: https://tilskuddsportalen.no/ eller her for meir informasjon frå kommunen: https://www.stranda.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsportalen/ 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380