Lokalnytt

Byggestart på Besecamp Hotel hausten 2022

Det vesle huset midt på bildet blir fjerna for å gje plass til eit bygg med gjesterom langs elva. Men både meieribygget til høgre og Grand Hotel blir del av Basecamp Hotel AS.

Om alt går som planlagt blir det byggestart på Basecamp Hotell på Hellesylt i løpet av 2022. To år seinare skal anlegget med rundt 50 gjesterom og andre fasiliteta opne for dei fyrste gjestane.

Reguleringsplan og planar for renovering av gamle Grand Hotell på Hellesyltneset og bygging av nye bygg er innsendt for behandling i Stranda kommune.
Det er arkitektfirma Snøhetta og ART arkitekter som har utarbeidd prosjektet for Flakk Gruppen AS, for det som skal bli Hellesylt si stoltheit innan reiseliv, Basecamp Hotel AS.

Gamlehotellet sentralt

Basecamp Hotell vil bestå av eit oppstasa Grand Hotell, det tidlegare renoverte meieribygget, og to større bygg med til saman rundt 50 rom for overnatting. Det sentrale bygget på området vil bli Grand Hotel, renovert som i utgangspunktet i tre og glas. Tre blir også det dominerande materialet i Basecamp Hotel, eit anlegg som skal bli eit naturbasert aktivitetshotel.

I tillegg til to nye bygg for overnatting kjem eit mindre aktivitetsbygg med kontor og lager. Her blir det utleige av syklar, kajakkar og anna utstyr for fritidsaktivitetar. Drifta av hotellet vil bli lagt opp kring mykje aktivitet og opplevingar i naturen.

Satsar på byggestart hausten 2022

Om planane får nødvendig tilslutning i bestemmande organ er planen at gravemaskinene skal i arbeid i løpet av 2022. Eit eldre murhus ved elva skal sanerast for å gje plass til eit av bygga for gjesterom. Byggestart blir til hausten der ein større entreprenør skal utføre det meste av arbeidet. Men også det lokale byggfirmaet på Hellesylt blir mykje engasjert i tømrararbeid, har hellesylt.info fått opplyst tidlegare.

Reguleringsplan

Utbyggar og eigar som er Flakk Gruppen AS legg til rette for drift av det gamle, men nedlagde hotellet på Hellesylt igjen. Utarbeiding og følgjer av reguleringsplan for området vil ikkje gje negative konsekvelsar for personar, dyr eller natur. Det vil heller ikkje påvirke fåre for større ulukker enn tidlegare.

I planane for Basecamp Hotell er det lagt vekt på berekraft. Oppvarming av hotellet vil truleg bli av overskytande varme frå produksjon ved hydrogenanlegget på industriområdet i Keivane.

«Gamle» Grand Hotel blir stasa opp i opphaveleg utsjånad og blir eit sentralt bygg i turistanlegget.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380