Lokalnytt

Fekk helsing frå Kongen på hundreårsdagen

Ordførar Jan Ove Tryggestad var Kongen sitt sendebud og overrekte gratulasjonshelsinga til Magnar Bjørdal.

Laurdag runda Magnar Bjørdal 100 år og mange feira dagen saman med han. Frå Kong Harald kom det også helsing og gratulasjon.

Magnar Bjørdal bur på Sunnylven omsorgssenter. Der har han hatt bustaden sin etter at han flytta tilbake til heimbygda for eit ti-talls år sidan. Laurdag vart hundreårsdagen feira på Sunnylven kyrkjelydshus, både saman med mange som kalla han onkel og andre kjenningar.

Også Kong Harald sende si helsing og gratulerte så mykje med dagen slik tradisjonen er når personar rundar hundre år. Helsinga vart overlevert på verdig måte av Kongen sin sendemann, ordførar Jan Ove Tryggestad.

Sjølv om helsa ikkje er som før der spesielt hørselen har svikta ein del, har hundreåringen også mange gode dagar på Sunnylven omsorgssenter, vart det sagt under jubileumsfesten.
Inge Bjørdal hadde prøvd å leite fram litt fakta om onkelen og jubilanten sine gjeremål opp gjennom livet, men hadde finne alt for lite, tykte han.
Magnar var fødd på Bjørdal i Sunnylvsbygda og var nummer seks i ein syskenflokk på sju.
Av utdanning hadde han Kunst og handverkskule og han var ein hendig mann.  I Oslo der han jobba stort sett heile sitt yrkesliv var han mellom anna vaktmeister i Stortinget, han var ein friluftsmann, flink å danse og glad i å reise, fortalde Inge Bjørdal.

Det vart etter kvart mange gode historier frå dei som var på jubileumsfesten om onkelen Magnar, både frå arbeid heime på garden på Bjørdal, om den blå opelen og bilturar, og andre minner og feriereiser. At Magnar var ein omtykt onkel kom godt fram på ein fest med mykje god servering

.

Helsing frå Kongen til hudreårsjubilant Magnar Bjørdal, underteikna av Harald R

.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380