Fjord Nature AS blir en del av Basecamp Hotel Hellesylt

Shake hands: CEO i Basecamp Hotels AS Jan Sverre Sivertsen (t.v) og daglig leder i Fjord Nature AS Helge Karbø (t.h.) Foto: Basecamp Hotels

I forbindelse med utviklingen av aktivitetshotellet Basecamp Hotel Hellesylt på Hellesylt i Stranda kommune har Basecamp Hotel Hellesylt AS inngått avtale med eieren av Fjord Nature AS om kjøp av 100% av aksjene i selskapet.

Pressemelding

– Vi har fulgt med Fjord Nature siden oppstarten og er imponert over det de har fått til på kort tid gjennom noen vanskelige oppstartsår med korona-pandemien som bakteppe, sier Jan Sverre Sivertsen – CEO i Basecamp Hotels AS som er en del av Flakk Gruppens reiselivssatsinger.

For oss som skal utvikle Basecamp Hotel Hellesylt er det avgjørende med en aktivitetsdel av konseptet som er tuftet på lokalkunnskap, fokus på bærekraftig naturbruk, sikkerhet og læring samt godt kvalifiserte og utdannede guider.
Det at vi allerede nå kan starte utviklingen av aktivitetsdelen for prosjektet gjennom Fjord Nature er en kjempefordel for å kunne være oppe og stå med totalproduktet vårt når aktivitetsanlegget etter planen skal stå
ferdig i 2024, fortsetter Sivertsen.

Fjord Nature eies og drives av Helge Karbø med base i Hellesylt og har, siden starten i 2019, bygget opp en rekke produkt og aktiviteter i regionen – basert på opplevelser i naturen.

Bærekraft og formidling har vært grunnpilarer i utviklingen. Fjord Nature har en stab på 5-6 faste guider gjennom sesongene.

For oss i Fjord Nature er dette en kjempemulighet til å bidra til å utvikle en omfattende turproduksjon med utgangspunkt i Hellesylt og med hele regionen som arena, sier Helge Karbø som vil fortsette som daglig leder i Fjord Nature, og fortsetter;
– Basecamp Hotel Hellesylt sin bærekraftssatsing og ønske om utvikling av naturbaserte opplevelser og læring er helt i tråd med det Fjord Nature har ønsket å satse på.

Som del av Basecamp Hotel Hellesylt og med 62 Nord og hotellene i Flakk Gruppen kan vi nå for alvor starte på reisen med å bli en betydelig aktivitetsleverandør i regionen.

Basecamp Hotel Hellesylt er et prosjekt med utgangspunkt i gamle Grand Hotel på Hellesyltneset. Prosjektet er nå i prosjekteringsfasen og anlegget vil, foruten Grand Hotel som blir kjernen i anlegget med resepsjon og restaurant, inneholde aktivitetsbase, butikk, kurslokaler og mellom 40 og 50 hotellrom.

Skikjører Foto: Håvard Myklebust/Fjord Nature

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380