Lokalnytt

Ønskjer innspel i namnesaker

Stranda kommune ønskjer innspel på rett skrivemåte av fjell og stader. Sjå lenke. (Illustrasjonsfoto)

Stranda kommune ønskjer innspel i to namnesaker på namn og skrivemåte på fjell og stader.

Den eine saka gjeld skrivemåten (rett namn) på grensefjell i Sunnylven sitt område, og ei sæter i Geiranger.

Statens Kartverk ønskjer også endeleg stadfesting av skrivemåte på eit grensefjell mot Stryn i Vatnedalen (Frøysadalen), i Sunnylven kalla Ramusfjellet.
Sjå lenke under og send inn kommentar til Stranda kommune innan 3. juni.

Sakene er lagt på høyring på kommunen si heimeside:

https://www.stranda.kommune.no/nyheiter-pa-framsida-aktuelt/hoyring-i-namnesaker.12090.aspx

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380