Lokalnytt

Held orienteringsmøte om helse / omsorgstenester

Det blir folkemøte for innbyggarane i Stranda kommune om helse- og omsorgstenesta

Stranda kommune inviterer til folkemøte der det blir orientert om helse -og omsorgstenesta i kommunen.

Program for møta:

*Velkommen v/ordførar og rådmann
*Presentasjon av dagen situasjon og morgendagens omsorgstenester v/RO Rådgivning As
*Innbyggarinvolvering: Omsorgstjenester i Stranda kommune i framtida Innleiing, korleis   planlegge for framtida – eigen alderdom og kommunale tenester v/RO Rådgivning As
*Dialog med innbyggarane
*Avslutning v/ordførar og rådmann

Møta blir haldne slik:

Stranda 27. juni 2022 kl 18.00 – 20.00, Storfjord Kulturhus
Hellesylt 28. juni 2022 kl 15.30 – 17.30, Samfunnshuset

Møtetidspunkta er tilpassa ferjerutene frå Liabygda og Geiranger

Velkommen!

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380