Lokalnytt

Gav vekk åklede til Storfjordens Venner

Leiar i Storfjordens Venner, Inge Bjørdal og Ragnhild Ljøen viser fram ei stor, varm båtrye. På bakken ligg fleire ryer og åklede.

På Hellesylt har Ragnhild Ljøen teke vare på mange vevde ryer og åklede som mor hennar kjøpte på auksjonar rundt om. No har ho gjeve vekk alle til Storfjordens Venner.

-Mor mi sa ho gjerne kunne tenkt seg å vere brukthandlar, fortel Raghild Ljøen. Alfrid var nesten lidenskapeleg oppteken av å besøke auksjonar rundt om og der vart det ofte ein handel.

Slik kom fleire vevde putetrekk, ryer og andre klede som store, varme båtryer i hus, dei fleste fargerike plagg. Dette var ting som vart brukt for å ha det varmt og godt, om det var heime i stova eller på tur i ein robåt.
-Å ha ei båtrye var like godt som ei god mjølkeku, fortel Ragnhild at det vart sagt.

No bestemte ho seg for å gje vekk alle desse ryene til Storfjordens Venner slik at organisasjonen kunne vise dei fram på fjord og fjellgardar rundt om.
Nyleg var leiar i organisasjonen, Inge Bjørdal opp om byggefeltet i Solvegen på Hellesylt og tok i mot gåva. Han skulle til Ytste Skotet dagen etter så dit hamna truleg gåva.

-Dette var ei serdeles verdfull gåve å få, eg er berre litt forundra over at ho vil gje vekk alt, sa Bjørdal.
Men gjevaren som har eit langt liv bak seg som kunst -og handtverkslærar var ikkje i tvil. Ho var glad for at det blir plassert på ein stad der det høver og blir teke vare på.
-I våre moderande liv har vi ikkje bruk for slike plagg til dagleg, meinte ho.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380