Lokalnytt

Norsk landskap i endring

Husmannsplassen Kurlå slik huset ser ut i dag etter at det vart restaurert.

For 18. år på rad presenterer avisa Nationen bilder av norsk landskap før og no. Bilda er frå Norsk bioøkonomi sitt prosjekt; Tilbakeblikk – Norsk landskap i endring.

I juli presenterte avisa bilder frå husmannsplassen Kurlå som vi har fått tilsendt, med tekst og refoto Oskar Puschmann.

Her skriv Oskar Puschmann

Storfjordens Venner med nødhjelp i 12 time. Kurlå Stranda kommune.

Dagens ros sendes til den idealistiske organisasjonen Storfjordens Venner på Sunnmøre. Siden starten i 1975 har organisasjonen jobbet iherdig med å ta vare på både kulturminner, levende tradisjonen og skjøtte kulturlandskap langs Storfjorden og dennes verdskjente fjordarmer.
Restaurering av gamle strand -og hyllegårders hus har skjedd med både egne midler, private og offentlige tilskudd og utallige dugnader.
Et eksempel ses her, nemlig den gamle husmannsplassen Kurlå langs Sunnylvsfjorden. Plassen som ble ryddet i 1864 og fraflyttet i 1908, stod i mange ti-år til forfall.
I 2015 – 16 ble huset likevel reddet i 12 time.
En annen viktig bidragsyter i dette arbeidet var elever ved Sunnylven skule. De ryddet blant annet fram sti og fjærnet trær og busker rundt huset. Et samarbeid som sterkt bør applauderes.
I en tid vi så raskt og fundamentalt fjerner oss fra fortidens levesett, er det viktig å også involvere ungdom i slike lokale prosjekt. For gir vi ikke ungdom mulighet for nærkontakt med sine historiske røtter, så mister vi mange av morgendagens ildsjeler samt mye av vår kulturarv.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380