Ljøvegen fylkesveg 60 er 60 år

Slik såg det ut ved Solborg skule i Sunnylven 1962 då vegdirektør Thomas Backer klipte snora og opna Ljøvegen. Vi ser også fylkesmann i Møre og Romsdal Erling Anger, og lengst til høgre ordførar i Sunnylven kommune Knut Martin Stadheim.

Aldri har så mange vore samla på ein gong og same stad i Sunnylven som ved Solborg skule laurdag 22. september 1962. Då vart Ljøvegen, den nye ferdselsåra mellom Sunnylven og Stranda opna.

På torsdag 22. september 2022 er det 60 år sidan Vegdirektør Thomas Backer klipte silkesnora og erklærte veganlegget Sunnylven – Stranda for opna.
Dette var ein av dei store merkedagane i Sunnylven, bygda hadde fått heilårsveg til Stranda og vidare til Ålesund, og slapp å vere avhengig av ferja på Sunnylvsfjorden.
Rett nok var ikkje vegen rastrygg vinterstid, men det er historie no etter store utbetringar frå 2013 til 2016.

Lang byggetid

Ljøvegen vart det ein revolusjon i trafikkmønsteret på indre Sunnmøre. For Sunnylven som var eiga kommune i dei åra, betydde vegen mykje både for vanlege folk og for næringsutvikling i bygda.
Men med det utstyr som var tilgjengeleg midt på 1900-talet tok det si tid å få vegen ferdig. Vegarbeidet starta i 1938, og fyrste tunnelsalven gjekk av 20. januar 1948, les vi i ein artikkel i Bygdeminne, skrive av Arild Ringdal.

På Ljøvegen vart det fire tunnelar med Ljønibba tunnel som lengste på 2490 meter, det var Norges lengste i 1962.
Strekane tunnel var 1.090 meter, Hamregjølet 590 meter, og Storfossen tunnel 260 meter. Det vart frakta vekk 250.000 kubikkmeter fjellmasse frå dei fire tunnelane.

Mykje folk og fleire hundre bilar venta på å få køyre Ljøvegen 22. september 1962.

Rasutsett vinterstid

For Sunnylven var Ljøvegen eit stort framsteg. Folk kunne forflytte seg ut av bygda til naudsynte gjeremål utan å bruke heile dagen, og næringslivet nådde nye markeder.

Men Ljøvegen var ikkje rastrygg så når snøen kom vart det ofte vegstenging. På 2000-talet kom arbeid i gang med planlegging for å gjere den mil lange vegen mellom Hellesylt og Røyr i Strandadalen til ein trygg heilårsveg.

Frå opning av «nye» Streketunnelen i 2013. I flokken mellom skuleborn ordførar i Stranda Frank Sve og fylkesordførar Olav Bratland.

Fire tunnelar vart til to

Den 21. august 2013 var det opning av «nye» Streketunnelen. Den var forlenga i begge endar til ei lengde på 3.8 km. og fleire fonnstrek var fjerna.

Framleis stod fårlege parti igjen på Ljøen og Herdalen, men også det vart utbetra med ei 56 meter lang bru på Ljøen der det i tillegg kom eit flott utsiktspunkt, ny Ljøtunnel og rasvollar og betongtunnel på Røyr.

Under opning av Ljøtunnelen var silkebandet bytt ut med ei fleire meter lang pølse frå Ole Ringdal AS: Fylkesordførar Jon Aasen skar over og erklærte siste rasutbetring Ljøtunnelen for opna.
Frå venstre prosjektleiar Arne Ola Stavseng, disponent ved Ole Ringdal AS; Kristen Ringdal, fylkesordføraren, ordførar i Stranda Jan Ove Tryggestad, samferdselssjef Arild Furseth, Kristen Ringdal jr. og dagleg leiar ved Ole Ringdal AS, Ole Arnstein Ringdal.

Autostrada gjennom Ljønibba

Like før jul, 17. desember 2016 vart dei siste rassikringtiltaka på fylkesveg 60 mellom Hellesylt og Stranda markert med stor opningsfest midt inne i Ljøtunnelen. Denne tunnelen må vere ein av dei flottaste i landet, ei storstove midt inne i Ljønibba med ein autostrada til køyrebane.

Torsdag 22. september 2022 er det 60 år sidan Ljøvegen, ei av dei viktige samferdselsårene på Sunnmøre vart teke i bruk.

Rasvollar på Herdalen og ein betongtunnel på Røyr var også del av rastrygginga av Ljøvegen fylkesveg 60.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380