Lokalnytt

Jegerar ser mykje hjort i Stranda

Det har blitt jakta godt den fyrste månaden av hjortejakta i Stranda. No ligg rapporten føre for felte dyr fram til 3. oktober.

Jegerar har sett mykje hjortedyr i jaktvalda i Stranda kommune. Same dyra blir nok sett fleire gonger, men antall hjort som har blitt sett og rapportert er 4411 i september.

Hjortejakta til no viser at det er felt 171 dyr fordelt på;
vaksne hann-dyr               31  –  18 %
vaksne ho-dyr                   45  –  26 %
unge hann-dyr                  22  –  13 %
unge ho-dyr                      25  –  15 %
kalv hann                          29  –
kalv ho-dyr                       19 –

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380