Lokalnytt

«Sunnmørsprosjektet», mjølkeproduksjon på Sunnmøre

Mange mjølkeprodusentar kom til møtet på Storfjord kulturhus 1. november.

«Sunnmørsprosjektet» hadde oppstartmøte i Storfjord kulturhus, Stranda 1. november med formål å styrke mjølkeprodusenten i landsdelen.

 For hellesylt.info: Inge Bjørdal

TINE inviterte tysdag 1. november mjølkebønde til møte i Storfjord kulturhus under arbeidstittel mjølkeprosjekt for Sunnmøre. Det var godt frammøte av mjølkeprodusenter frå tre kommunar, Sykkylven, Fjord og Stranda.

Hensikta med møtet var informasjon med mål om å styrke mjølkeproduksjonen i området. I forbindelse med prosjektet får alle produsentar tilbod om eit strategibesøk for å starte prosessen med å ta aktive val for framtida. Prosjektet er eit samarbeid mellom TINE Rådgiving, produsentlaga og kommunane, finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og TINE.

Sakliste for oppstartmøtet var:
Velkommen

*«Landbruket i området i eit berekraftperspektiv» ved ordførar i Stranda kommune Jan Ove Tryggestad

*«Vi treng flest mogeleg mjølkeprodusentar med vidare!» ved assisterande landbruksdirektør Brit Kari Eidseflot Hauger, Statsforvaltaren

*«Erfaringar frå ein bonde» ved Anders Hjellbakk o 46 år gammal, bygde nytt fjøs for mjølkeku med fullt påsett i 2019, i Hornindal.

* «Status og vidare plan for prosjektet» ved prosjektleiar Marte Alnes

Til slutt spørsmål/diskusjon

Bjørn Tore Reistad, distriktssjef TINE Rådgiving leia dette fyrste oppstartsmøtet der det var godt frammøte frå tre kommunar i Storfjordområdet

Sjå lenke og innlegget til ordførar Jan Ove Tryggestad under møtet, eit innlegg i samarbeid med næringssjef Bjørdal:
//www.stranda.kommune.no/this-is-stranda/

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380