Lokalnytt

Storproduksjon av grønt hydrogen

Storproduksjon av grønt hydrogen på Hellesylt. Starter opp hausten 2023.

""
Teamet i Norwegian Hydrogen. FOTO: KRISTIN STØYLEN

På Hellesylt ved Geirangerfjorden bygges Møre og Romsdals første fabrikk for grønt hydrogen. Bak prosjektet står selskapet Norwegian Hydrogen som vil produsere og selge til Norge og Norden.

Verden trenger en bærekraftig energiutvikling og å gå over til fornybare energibærere, slik som hydrogen. Grunnstoffet kan holde på energi for senere bruk eller lagring, og mange vurderer det til å være framtidens beste drivstoff. Grønt hydrogen blir produsert gjennom elektrolyse drevet fram av fornybare energikilder som sol-, vann- eller vindkraft.

Drivstoff til maritime kunder

Stortinget har vedtatt å iverksette et nullutslippsregime i området Geirangerfjorden fra 2026. Det innebærer at alle turistbåter og ferger som skal inn i fjorden, må gå på utslippsfrie motorer drevet av hydrogen, batteri eller lignende. Nullutslippet er satt for å bevare de unike fjordene våre, og for å bidra til FNs mål om å ikke overstige 1,5 grader i global oppvarming.

""
Slik kan en fabrikk se ut. ILLUSTRASJON: NORWEGIAN HYDROGEN

Det spesielle med Hellesylt er at det der finnes tidvis mye «innstengt kraft», som vil si at det produseres mer strøm fra vannkraft enn det som kan brukes og eksporteres ut av området. Dette gjør stedet perfekt for produksjon av grønt hydrogen, og anlegget vil daglig kunne produsere og levere 1,3 tonn grønt hydrogen til markedet innen utgangen av 2023.

Hovedmarkedet til Norwegian Hydrogen er maritime kunder som ferger, yachter og cruiseskip, samt tungtransport på land. I tillegg er det et stort industrielt marked med stor etterspørsel etter utslippsfrie energibærere.

– Vi ønsker at distribusjonen blir så nær som mulig selve produksjonen. Det vil si at ferger og båter, og lastebiler og trailere skal kunne fylle på Hellesylt. Vi vil også kunne distribuere via tanker i containere til andre fyllestasjoner lengre borte, forteller Marielle Furnes Mannseth, Brand and Marketing Director i Norwegian Hydrogen.

Hun legger til at for prosjekter i andre deler av Norden, som er deres fokusmarked, ønsker de å produsere der – ute i markedet.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380