Lokalnytt

Årsmøte i Sunnylven pensjonistlag

E:rling Ljøen fortalde og viste fram gåver dei hadde fått av sherpaer som jobba på postvegen over Ljøbrekka

Det var godt frammøte på årsmøtet i Sunnylven pensjonistlag onsdag 15. februar. På saklista stod i tillegg til servering og utlodding både val, musikkinnslag og kåseri om Ljøbrekkas Venner.

Astrid Langeland held fram som leiar i Sunnylven pensjonistlag. Også resten av styret tok attval med unnatak av Lilly-Karin Ljøen. I hennar stad kom Eli Westphal inn.
Styret er:
Astrid Langeland leiar, Odd Jostein Bjørdal, (attval), Mia Ystebakk Sjåstad (attval), Håkon Hasle, Magnar Bjørdal, Eli Westphal (ny).
Varamedlemer: Ruth Tronstad, Anne Lise Hasle.
Revisor: Oddbjørn Tryggestad
Valnemnd: Lars Fivelstad, Oddmund Fivelstad

Årsmelding og rekneskap:
Håkon Hasle la fram årsmelding for 2022. Laget har behandla 29 saker dette året, mellom anna har Sunnylven pensjonistlag fått seg nytt, eige kontor i kyrkjelydshuset. Det siste året har det blitt halde kurs, møte med ordførar Jan Ove Tryggestad , og markert eldredagen med Sigrid Moldestad og to andre musikarar og 180 i salen i Sunnylven samfunnshus.
Det vart arrangert tur til Josy-buda på Kalvatn og Finnøy havstuer, laget har delteke på dugnader med utseting av blomsterkrukker i Hellesylt sentrum og det vart servert graut ved omsorgssenteret. Laget har også hatt fleire treff på kyrkjelydshuset for medlemer.
Laget fekk 10 nye medlemer siste året.

Odd Jostein Bjørdal la fram rekneskapen for 2022 som hadde heile 141 posteringar, sa han. Det har blitt fleire store utgifter det siste året, men på bankkonto stod framleis 308. ooo,- kroner ved årsskiftet.
Bjørdal refererte til fleire av dei største postane, som arbeidet med trivselshagen ved omsorgssenteret som laget hadde jobba mykje med. Pensjonistlaget var også med Hellesylt Vel og Hellesylt Næringslag på beplanting av 13 blomasterkrukker i Hellesylt sentrum, eit tiltak som kvikka opp.
Andre større postar var konserten med Sigrid Moldestad og to andre musikarar, og det var brukt pengar på fleire tilstellingar, medlemsmøter, husleige og kontor.

Lilly-Karin Ljøen til venstre gjekk ut av styret for Sunnylven pensjonistlag. Ho fekk takk, gåve og mange gode ord av leiar Astrid Langeland for jobben ho hadde gjort.

Lars Fivelstad la fram valnemnda si innstilling til årsmøtet:
På val i 2023 stod Odd Jostein Bjørdal, Mia Ystebakk Sjåstad og Lilly-Karin Ljøen. Sistnemde hadde sagt frå seg attval, og Eli Westphal vart ny i henna stad. Desse tre vart valde for perioden 2023 -2024.
For same periode vart to varamedlemer til styret Ruth Tronstad og Anne Lise Hasle valde, og revisor Oddbjørn Tryggestad.
Valnemnda med Lars Fivelstad og Oddmund Fivelstad stod ikkje på val og held fram.
Meir frå årsmøtet seinare.

Tre av styremedlemane i Sunnylven pensjonistlag, frå venstre leiar Astrid Langeland, Odd Jostein Bjørdal og Mia Sjåstad.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380