Lokalnytt

Sunnylven bygdekvinnelag inviterer til møte 8. mars

Sunnylven bygdekvinnelag inviterer til ope møte 8. mars på Sunnylven kyrkjelydshus.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars inviterer Sunnylven bygdekvinnelag til samling på Sunnylven kyrkjelydshus.

Den internasjonale kvinnedagen vart for fyrste gong markert i Norge i 1915. Feiringa den gongen var heller lita, men på 1970-talet tok markeringa seg opp. Spesielt i 1978 var det stor oppslutnad om dagen då over 20.000 kvinner og menn gjekk i tog over heile landet.
Seinare sank oppslutninga, men i 2014 var den på nytt stor på grunn av regjeringa sine tankar om å  innføre renovasjonsrett for legar i abortspørsmål, står å lese på Vikipedia.

I år blir det halde markeringar over heile landet i høve 8. mars, både med demonstrasjonstog og andre tilstellingar.
I Sunnylven markerer Sunnylven bygdekvinnelag dagen onsdag 8. mars med møte for alle på Sunnylven kyrkjelydshus.
I tillegg til servering blir der mykje godt program. Ellen Fivelstad fortel om å starte opp kaffibaren på Hellesylt, Ragnhild Stadheim informerer om «Bua», det nye visning og utlånstilbodet ved frivilligsentralen på Stranda, og leiar i bygdekvinnelaget Gunnhild Kvam snakkar om «utsett for hersketeknikk», eit tema like aktuelt i dag som før. På møtet i bygdekvinnelaget blir det også musikkinnslag av Synnøve Hjellbakk Hole og Tonje Støverstein.

Møtet er også kunngjort i aktivitetskalendar.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380