Lokalnytt

Årsmøte i Sunnylven IL

Sunnylven IL kallar inn til årsmøte onsdag 22. mars
Møtet finn stad klokka 20.00 på Sunnylven samfunnshus

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Val av møteleiar og referent.
  3. Val av to personar til å skrive under møteboka.
  4. Årsmelding for hovudstyret og undergruppene.
  5. Rekneskap 2022
  6. Val
  7. Innkomen sak: Slå saman skigruppa og skiskyttargruppa til ei felles gruppe.
  8. Forslag om å auke støttemedlem til 250, aktiv
  9. Arbeidsplan 2023
  10. Ymse

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380