Lokalnytt

Årsmøte i Sunnylven samfunnshus torsdag

Eivind Louis Helset er leiar i styret for Sunnylven samfunnshus

Torsdag 9 mars er det årsmøte i Sunnylven samfunnshus. Møtet blir halde på «nyesalen» i samfunnshuset.

På årsmøtet i 2021 vart desse valde til styre i Sunnylven samfunnshus:
Hovedstyret for 2021 har vore:

  • Leiar: Eivind Louis Helset
  • Inghild Storstein
  • Barbro Lade
  • Olav Andreas Sætreås 

Varamedlemer: Egil Røyrhus. Olveig Frøysa, Per Ottar Alme.
Valnemnd: Inge Bjørdal, Jarle Hole.

På møtet blir det vanlege årsmøtesaker, men også saker som vedkjem drifta av samfunnshuset. I 2021 og 22 vart samfunnshuset renovert for fleire mill. kroner. Styret ønskjer å få innspel på mellom anna utleigeprisar og oppmodar publikum til å møte på årsmøtet

.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380