Lokalnytt

Konfirmasjon i Sunnylven kyrkje.

Frå venstre: Prest Ann Kristin Langeland, Trym Helset, Ronja-Mari Tronstad, Markus Bartnes Alme, Adrian Sporstøl Ravelo og trusopplærar Janne Frøysa Hånes.

Laurdag 6. mai vart fire ungdomar konfirmert i Sunnylven kyrkje.

Konfirmasjonsgudstenesta vart leia av prest Ann Kristin Langeland og trusopplærar Janne Frøysa Hånes.

Alle konfirmantane fekk seg kvar sin fotball med Sunnylven kyrkjelyd.
Evgenii Zhukov og Gunnar Inge Eide gleda med flott musikk.
Gunnar Inge og Kristin framførte mellom anna «Ingen er som du».
.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info