Lokalnytt

Markerte etterlengta mobildekning.

Fornøgd med dekninga. Frå venstre: Kjell Arne Dyrkorn, Leif Arne Fivelstad, ordførar Einar Arve Nordang og Trond Åge Dyrkorn.

Både grunneigarar, representantar frå Stranda kommune og Telenor var på plass på Fivelstadhaugen då det vart markert at det endeleg har kome mobildekning i Nibbedalen.

Stranda kommune og innbyggarene i Nibbedalen har i fleire år etterspurt mobildekning i området og i 2022 beslutta Telenor Norge å gå vidare med prosjekt Fivelstad.

Etableringa er innplassert i eksisterende naudnettmast og dekkjer området Nibbedalen og sørover mot Tryggestad og langs fv. 655 nordover til Uravatnet og store deler av Norangsdalen.

Einar Arve i samtale med Telenor, frå venstre Christian Ekelund (Telenor), ordførar Einar Arve Nordang, og Ørjan Solheim Hammersland (Telenor).

På markeringa trakk Telenor fram at dialogen med Stranda kommune og innbyggarane har vore konstruktiv og løysingsorientert og svært viktig for at prosjektet skulle bli realisert.

sentrale personar for at prosjektet skulle bli realisert, frå venstre Jan Ove Tryggestad og næringssjef Inge Bjørdal.

Trond Åge Dyrkorn innleia markeringa og trakk spesielt fram næringssjef Inge Bjørdal og Jan Ove Tryggestad som pådrivarar for at dette prosjektet skulle kome i mål. Det har vore ein lang prosess, men no var dekninga endeleg på plass. Innbyggarane i området fekk fiber ved årsskiftet 2020/21, og har kunne brukt tale over WIFI i nærheita av husa sine, men manglande mobildekning har skapt mange praktiske utfordringar i kvardagen.

Både noverande og tidlegare ordførar la vekt på at dette var eit svært viktig prosjekt både for bebuarane i området, men ikkje minst med tanke på samfunnssikkerheit dersom det skulle oppstå ulukker i område.

Pådrivar, Trond Åge Dyrkorn.

Prosjektet vart sett i drift 27. oktober 2023, og teknologien som er i bruk er 4G (800) (1800) (2100) og 5G(700).

Telenor ivaretar dei årlige driftskostnader til basestasjonsutstyr og har investert ca. NOK 950 000,- eks mva. for å få denne dekninga på plass.

Kake høyrer med når ein skal feire betre mobildekning.

 

Det var god stemining under markeringa.
Telenor var representert med frå venstre Christian Ekelund og Ørjan Solheim Hammersland
Oddmund Fivelstad var godt fornøgd med betre mobildekning.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info