LokalnyttLokalsport

Nisseskyting 2023

Lagfoto med flotte premiar

NISSESKYTING 2023

Tekst og foto: Ola Vangen.

I kveld gjennomførte vi nisseskyting som juleavslutning før jul
Det var bra oppmøte og mykje kjekk ungdom og vaksne som deltok, heile 17 stk!
Vi gjennomførte ein ordinær 25-skot i tillegg til ein hurtigserie (Ola Five-skyting). Dette fall i smak, og konkurranseinstinkta var på langt nær fråverande
Det blei gjennomført premiering frå miniatyrstemne i november, i tillegg til diverse premiering knytt skytinga i kveld.
Premieringa for skytinga i kveld var:
– Pokal til beste 25-skot
– Pokal til skyttar nærmast 232 poeng og 5 sentrumstiarar
– Pokal til skyttar nærmast 207 poeng og 2 sentrumstiarar
– Pokal til beste Ola-Five serie
– Lagskytingsmedalje
Lag med vaksne og som ville prøve
Vi fekk følgjande vinnara:
– Siv-Anita, beste 25-skot (246p)
– Ane, nærmast 232p 5* (231p 3*)
– Saga-Emilie, nærmast 207p 2* (215p 0*)
– Sina Helen, beste Ola-Five serie (48p på 26,49 sek)
Fullt lag med ungdommar
Lagskyting:
– 1.plass 1405p
Alma, 237p
Sofia, 241p
Emma, 220p
Lillian, 233p
Sina Helen, 240p
– 2.plass 1389p
Sakarias, 196p
Alexandra, «Ola», 226p
Fredrik, 241p
Kai Adam, 242p
Siv-Anita, 246p
Kjell Sveinung, 238p
– 3.plass 1375p
Jeshan, 233p
Ane, 231p
Saga-Emilie, 215p
Tuva, 229p
Martin, 223p
Tarjei, 244p
Skyttarlaget takkar for interessa frå ungdommane og vaksne i bygda for i haust, og håpe vi ser dokke igjen på standplass over nyttår!
Premiebord.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info