Lokalnytt

Treng hjelp med batcloroppgåve

Tord T. Lie, Stranda skriv bachelor i utmarksforvaltning våren 2024, og treng di hjelp til å samle inn data.

I Samband med oppgåva har han laga eit spørjeskjema om haldningar til hjort i Stranda kommune, og som han håpar at mange tek deg tid til å svare på.

Kontakt han om nokon har problem eller ynskjer spørjeskjema i papirformat så kan han ordna opp i det.

Sjå:
https://nettskjema.no/a/352028

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380