Lokalnytt

Vil drøfte vedlikehald av Bjørdal skulehus

Grendefolket har starta skraping av veggane utvendig på gamle Bjørdal skulehus, klare til nye strøk måling (Alle foto: Inge Bjørdal)

Eigarane vil bli kalla inn til eit møte for å ta standpunkt til om tilbodet frå Kulturminnefondet skal aksepterast og arbeidet setjast i gang.

Sist sommar kom vedlikehald av Bjørdal skulehus i gong med å skrape veggar utvendig for å måle dei på nytt.

Som vi har omtala i anna sak har grenda no søkt Kulturnminnefondet om økonomisk støtte til både måling og anna vedlikearbeid. Å utbetre huset frå 1871 krev no betydeleg innsats, men søknaden til Kulturminnefondet gav eit positivt svar.

Vi får opplyst at eigarane vil bli kalla inn til eit møte for å ta standpunkt til om tilbodet frå Kulturminnefondet skal aksepterast og arbeidet setjast i gang.

————————————-

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380