LokalnyttUkategorisert

Årsmøte i Sunnylven Pensjonistlag

Sunnylven Pensjonistlag ar hatt både medlemsmøter og opne møter for andre. Her takkar leiar Astrid Langeland Nils Jarle Sætre for eit foredrag på Sunnylven samfunnshus om sjukdomen Alzheimer

Torsdag 15. februar er det årsmøte i Sunnylven Pensjonistlag. Møtet er klokka 15.00 og møtestad er Sunnylven kyrkjelydshus.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker får Sunnylven pensjonistlag denne gongen besøk frå nabobygda Stranda.
Solfrid Blindheim kjem med Ord for dagen, og ordførar Einar Arve Nordang besøkjer Pensjonistlaget for fyrste gong. Han vil orientere om aktuelle saker for Stranda kommune, og det blir høve til å stille spørsmål til den nyvalgte ordføraren.

Under årsmøtet i Sunnylven Pensjonistlag blir det servering med pølse og potetstappe, og i tillegg blir det kaffi og sjokolade, står å lese i innkallinga frå styret. Til slutt blir det tombola.

Styret i Sunnylven Pensjonistlag har denne samansetjing;
Astrid Langeland, leiar, Odd Jostein Bjørdal, nestleiar, Håkon Hasle, skrivar, Magnar Bjørdal, Mia Ystebakk Sjåstad, Eli Westphal, styremedlemer.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380