Lokalnytt

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag.

Det blir årsmøte i Sunnylven IL onsdag 13. mars. Her er sakliste for møtet som blir halde på Sunnylven samfunnshus.

Innkalling til årsmøte – Sunnylven IL 2023

Onsdag  13.03.2024

Klokka 20.00 på Sunnylven samfunnshus

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Val av møteleiar og referent.
  3. Val av to personar til å skrive under møteboka.
  4. Årsmelding for hovudstyret og undergruppene.
  5. Rekneskap 2023
  6. Val
  7. Arbeidsplan 2024
  8. Ymse

 

Enkel servering.

 

Vel møtt!

Sportsleg helsing Sunnylven IL

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380