Lokalnytt

Kallar inn til møte om frivilligheit

Kunne du tenke deg å bli bedre kjent med det frivillige tilbodet i Sunnylven? Møt opp og delta på møte i Sunnylven samfunnshus 25. april.

Frivillig forum er ein ny samhandlingsarena for frivilligheita i Stranda kommune. Stranda Frivilligsentral inviterer innbyggarane i Sunnylven til ein kveld med samhandling og diskusjonar., på Sunnylven samfunnshus torsdag 25- april klokka 19.30 til 21.00.

-Frivillig forum er ei moglegheit til å kome saman og diskutere aktuelle og nyttige tema innan frivilligheita, seier Ragnhild Stadheim ved Stranda frivilligsentral, og held fram;

-Organisasjonar står i ulike situasjonar, både i forhold til utfordringar og gode løysingar. Eit forum kan gi anledning til å dele med andre, få inspirasjon, nye idear, samarbeid og ny kjennskap til kvarandre.
Dette er ein open og uforpliktande møteplass for alle som ønskjer å engasjere seg for bygda. Ta kontakt med Ragnhild på ragnhild.stadheim@stranda.kommune.no eller mob. 464 11 076 ved spørsmål.
Vi ser fram til eit møte med gode diskusjonar, inspirasjon og sosialt samvær.
Vel møtt!

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380