Lokalnytt

Pusterom i kyrkja søndag

Årets konfirmantar saman med sokneprest Ann Kristin Langeland samla i Sunnylven kyrkje.
(Foto: Privat.)

I Sunnylven kyrkje blir det fleire samlingar, gudsteneste, konfirmasjon og meir i tida som kjem. Sokneprest Ann Kristin Langeland har sendt denne oversikta så langt.

– Maimånad er rett rundt hjørnet, ein månad der festdagar står i kø med konfirmasjon, 17. mai og pinse.
Vi veit det kan bli hektiske dagar med aktivitetar, stryking av bunadsskjorter og kakebaking. Dagar og oppgåver som kan gje dei fleste ei kjensle med pulsauke.

For at vi skal vere mest mogleg førebudde til kjekke maidagar, vil vi i Sunnylven kyrkje invitere til eit pusterom søndag 28. april klokka 18.00. Her kan du ta med deg det du ber på, av uro, bekymring, gleder og sorg.
Det blir ei forenkla gudsteneste der songen og musikken vil prege.
Denne kvelden har vi med oss kantor Gunnar Inge Eide, solist Kristin Storstein og fiolinist Øyvind Skatvedt Robak.
Øyvind har delteke på ulike arrangement i kyrkja vår, og vi veit det er ei stor oppleving å lytte til musikken hans.
I samspel med Gunnar Inge og Kristin blir dette ei vakker stund du ikkje må gå glipp av.
Ann Kristin Langeland vil ha ein kort tekstrefleksjon og det vert høve til lystenning og bønevandring.
Varmt vekomen skal du vere.

Konfirmasjon i Sunnylven kyrkje.

Etter ei fin konfirmanttid er det endeleg tid for den store konfirmasjonsdagen. Heile 12 flotte ungdomar skal konfirmerast i Sunnylven kyrkje i år.
Konfirmantane er;
Marta Friestad
Benjamin Frøysa
Sina Helen Frøysa
Sune Frøysa
Sander Hole
Olivia Hånes
Ari Kjellstadli
Siv Anita Nessan
Kristen Ringdal
Oskar Ringdal
Isabella Slyngstad
Ingeborg Stadheim

Medverkande i gudstenesta er Ann Kristin Langeland, Gunnar Inge Eide, Kristin Storstein, Trond Otto Berg, Stig Tryggestad og Astrid Romundstad Ringdal.
Vi ser fram til ei feststund saman med konfirmantane og familiar denne dagen.

=
Det vert gudsteneste i Sunnylven kyrkje også den 12. mai kl. 11.00, og Festgudsteneste på 17. mai kl. 10.00
Det vert også høgtidsgudsteneste 1. pinsedag kl. 11.00

Vi kjem tilbake med nærare omtale av desse gudstenestene seinare.

Med venleg helsing
Ann Kristin Langeland
Fjordprest og sokneprest i Sunnylven og Stordal.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380