Author: Fredrik Stadheim

Lokalt næringsliv kan søkje støtte

Stranda kommune har fått tildelt kompensasjonsmidlar frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til støtte for lokalt næringsliv. Det er no høve til å søkje fram til 7. mai kl. 23.59.

Framhaldande årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Valnemnda har ikkje lukkast å finne kandidat til ny leiar i Sunnylven Idrottslag. Kan De tenkje deg å leie eit idrettslag med god økonomi, nye, gode anlegg for sommar- og vinteridrett og masse flott idrettsungdom?? Meld deg til velnemnda v/Magne Brekke!   Framhaldande årsmøte Sunnylven idrottslag Onsdag  21/04...

Tom Cruise-motiv på nye bokmerke

Frå venstre: William Bjørlykhaug Stadheim, Oliver Sæther-Hole, Leonard Sundgot og Sakarias Helset Ringdal. På bilete åleine; Eirik Hole Med støtte av Teft-middlar frå Sparebanken Møre skal Sunnylven bibliotek få trykt opp nye bokmerke.

Softis på Hellesylt.

Sjøl om det framleis er nokre veker til sommar er softis-sesongen i gong på Hellesylt. Den er å få kjøpte hos «Salg og Utleiebuda» saman med mykje anna.