Author: Fredrik Stadheim

Hellesyltløpet går i ny trasé

På grunn av nydyrking og jordbruksdrift må arrangøren legge om løypetraséen for Hellesyltløpet i år. Det blir nermast eit gateløp, frå stadion og inn i Hellesylt sentrum og tilbake.

Sel lodd til Andesleppet på Hellesylt

Helga 8. til 10 juli skulle vere den store folkefesten på Hellesylt med program, lotteri og konkurransar arrangerast. Hellesyltdagane 2022 blir ikkje like innhaldsrike som tidlegare år, men det blir Hellesyltdagar verd å besøke.

Siste dag bak bankskranka

-Eg kjem til å sakne kollegaene mine, dei har vore mange og hyggelege å samarbeide med. Det seier Annvor Tryggestad som hadde sin siste arbeidsdag i Sparebanken Møre tysdag 28. juni.

Ute av Lerum Cup

Sunnylven tapte kvartfinalen mot Volda grøn 6-4 laurdag. Dermed er Lerum Cup over for denne gong for Sunnylven sine gutar og jenter i klasse 13 år.

Har teke i bruk Trivselshage

Planane om ein sansehage ved Sunnylven omsorgssenter stoppa heilt opp grunna vanskeleg kommunal økonomi. Då gjekk tre lag i Sunnylven saman og sende søknader til fleire. Til jul 2021 var Trivselshagen med paviljong ein realitet.