Author: Fredrik Stadheim

Nye styremedlemer i Peer Gynt galleriet

Gunnhild Kvam og Ole Hjalmar Bonsaksen vart nye styremedlemer då Per Gynt galleriet heldt generalforsamling sist veke. Selskapet slit økonomisk, men opnar for dagleg drift 1. juli.

Avla fagbrev som slaktar.

Etter tre år ved linja matfag på Stranda vidaregåande skule, fekk Madelen Selin Frøysadal Hauge jobb som slaktar ved Ole Ringdal AS. Denne veka avla ho prøve til fagbrev.

4H-Fylkesleir på Gjermundnes

I dagane 27. – 30. juni møtest 250 4H-arar til tevlingar, aktivitetar, teltliv og moro på 4H Møre og Romsdal sin fylkesleir på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes kommune.

Ute av ROBEK-registeret

Under kommunestyremøtet onsdag blir Stranda kommune meldt ut av ROBEK-registeret. Frå 2013 har kommunen dekt inn eit akkumulert meirforbruk på 50.8 mill. kroner.