Author: Fredrik Stadheim

Dette vil Stranda Arbeidarparti!

Lesarinnlegg frå Knut Dag Langeland -1 kandidat og Inger Helen Abelsen leiar-2 kandidat Stranda Arbeiderparti. -Handlingsrommet er noko betre no som vi er ute av Robek. Dette er takka vere svært lojale og dyktige medarbeidarar i heile den kommunale sektoren, eit handlekraftig næringsliv og eit godt politisk samarbeid...