Author: Fredrik Stadheim

Regnbogen

Årets fyrste observasjon av regnboge, eit optisk fenomen når sol og regn møtes. Litt usikker på kva gardsbruk regnbogen gjekk ned på denne gongen. Etter gamal tru skal der ligge ein skatt!!

Tilskot til bevaring og stell av natur

Å ta vare på kulturlandskap og andre serpreg fremjar opplevinga av å ferdast i natur. Til slike rydde –og bevaringsarbeid kan det søkjast økonomisk støtte om ein kjem inn under ordninga For å styrke landbruket i Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap –Geirangerfjorden kan ein søkje tilskot til tiltak der ein...

Optimist framfor ein sommarsesong

Vi har plassert oss ved eit bord ute på Øcal restaurant på Hellesylt. I lovleg avstand pratar vi med Ramazan Øcal om restaurantdrifta og turistar som ikkje er komne. -Det blir ein rar sommar, men vi skal overleve, seier han.

Lamminga snart over

I sauefjøsen til Lisbeth og Jørgen Helset i Sunnylvsbygda har det kome mange lam dei siste vekene. No er lamminga snart ferdig for i år og mange små dansar rundt i sauefjøsen.

Ny turrås i eventyrlandskap

Ei ny turrås i nærleiken av Hellesylt er klar til bruk. Onsdag kveld la brørne Rune og Per Svein Hole siste «hand på verket» på råsa i eit lite kjent landskap, til Andakroken ved Sunnylvsfjorden.