Author: Fredrik Stadheim

Finsk selskap overtek Litlebø kraftverk

Litlebø kraftverk i Sunnylven er overteke av selskapet Finsk Kraft AB. Kraftverket ved Tryggestad har blitt drive privat gjennom selskapet Tryggestad kraft AS, men frå 15. mai skal den norske småkraftspesialisten Bekk og Strøm drifte kraftverket.

Søkjer støtte til utbetring av kløvveg

Gjennom Stranda kommune har Sunnylven IL, trimgruppa søkt Fylkeskommunen om tilskot til vedlikehald og utbetring av den gamle kløvvegen over Vardegjelet mellom Frøysa og Hole. Søknaden må godkjennast av Friluftsrådet.

Nok av bondens andre gull

Han fekk det som han ville bondelagsleiaren i Sunnylven. Snøbyger, eller bondens gull nummer to har lava ned i rikeleg monn, men etter 17. mai blir det finever. Det melder Peder Hellebostad.

Det blir 17. mai-feiring i Sunnylven

Sunnylven Idrottslag er hovudarrangør av 17. mai i Sunnylven. Nasjonaldagen skal feirast, men det blir ei litt anna markering i år enn tidlegare grunna korona-epidemien.