Author: Fredrik Stadheim

Dette vil Stranda Arbeidarparti!

Lesarinnlegg frå Knut Dag Langeland -1 kandidat og Inger Helen Abelsen leiar-2 kandidat Stranda Arbeiderparti. -Handlingsrommet er noko betre no som vi er ute av Robek. Dette er takka vere svært lojale og dyktige medarbeidarar i heile den kommunale sektoren, eit handlekraftig næringsliv og eit godt politisk samarbeid...

Litt temperatur kring eigedomsskatt.

Siste del av den politiske debatten mellom listetoppane i Stranda kommune handla om tema som bygging av fleirbrukshall, eigedomsskatt, idrett og kultur, turisme, og om kven som ville støtte kven etter valet 9. september.

Listetoppane i Stranda diskuterte

Politisk debatt mellom listetoppane i kommunen stod på programmet under Strandadagane søndag. Sjølv om løysingane på aktuelle saker sprikte, var debatten stort sett sakleg og verdig for politikarar i ei god kommune.