Author: Fredrik Stadheim

Superstjerne rosar Norge

Kulturminister Abid Raja har møtt Hollywood-stjerna Tom Cruise i Romsdalen i dag. I mobilopptake får kulturministeren fantastiske tilbakemeldingar frå superstjerna.

Set inn MS Finnmarken

MS Fridtjof Nansen har fungert som opphald –og overnattingsstad i samband med innspeling av Mission Impossible, men er snart ferdig med oppdraget på Hellesylt. MS Finnmarken blir leigd inn i staden.

Nye opptak på Helsetkopen?

Det blir måka snø av plattformer på Helsetkopen i dag torsdag. Og helikoptertrafikk tydar på at Tom Cruise er tilbake i bygda for nye filmopptak.

Ny rekord for hellesylt.info

Nettstaden www.hellesylt.info opplevde ny rekord av lesarar søndag 6. september, der heile 5727 visningar vart registrert. Scena med Tom Cruise frå Helsetkopen var sjølvsagt toppsaka.

Spor frå vikingtida på Ljøsætra

I samband med detaljregulering for bygging av hotell tinga Stranda kommune ei arkeologisk gransking av eit avgrensa område på Ljøen og Ljøsætra. No er svar kome tilbake frå fylkeskonservatoren.