Author: Fredrik Stadheim

Attval i Sunnylven Pensjonistlag

Nær halvparten av medlemane møtte fram då Sunnylven Pensjonistlag heldt årsmøte på Sunnylven kyrkjelydshus. Og alle årsmøtesaker vart klubba gjennom samrøystes.