Author: Fredrik Stadheim

Sanitetsbasar samla fullt hus

    Det var stor oppslutnad om Sunnylven sanitetslag sin basar på Sunnylven samfunnshus søndag. Totalt kom det inn litt over 33.000,- kroner.

”Sjokoladekappleik” i Tresfjord

Dansegruppa frå Hellesylt UL var sterkt representert under ”Sjokoladekappleik” i Tresfjord nyleg. Ei fylkesmønstring for moro og lyst for unge, dyktige danseaktørar.

Fylket støttar ungdomsklubben Verkstedet

Etter søknad har Møre og Romsdal fylke innvilga tilskot på 300.000,- kroner til opprusting av lokale til ungdomsklubben Verkstedet. Ei gla`melding til alle som har jobba for å få til eit fleirbrukshus for ungdom på Hellesylt.

Drøfta kyllingproduksjon i Sunnylven

Kyllingproduksjon var tema på Sunnylven Bondelag sin bondekafe nyleg. Ein ukjend produksjon for bønder i Sunnylven, men som fleire fann interessant å høyre meir om.

Har invitert Dronning Sonja

I 2009 feirar Sunnylven kyrkje 150 år. I samband med jubileumsmarkeringa blir fleire invitasjonar sendt ut. Ein har gått til H.M. Dronning Sonja, Det Kongelige Slott.

Evakueringsplan ferdig

På eit godt besøkt møte mellom skuleleiing, dagleg leiar ved beredskapssenteret på Stranda Kjell Jogerud, foreldre og elevar vart opplegget for ei evakuering i tilfelle ras og flodbølge presentert. Sunnylven skule har beredskaps/evakueringsplanen klar.

Siste tur for turistferja

Søndag 12. oktober gjekk turistferja Bolsøy den siste turen mellom Hellesylt og Geiranger i år. Ein ny og utvida ferjesesong etter Verdsarvfjorden var over.

Sanitetsbasar på søndag

  Søndag 26. oktober blir Sunnylven sanitetslag sin årlege basar arrangert. Også denne gongen er snora langs veggen på Sunnylven samfunnshus fylt opp med mange flotte gevinstar.

Naustdalsbamsen opnar treningssenteret

Komande laurdag kjem Stian Grimseth, Naustdalsbamsen med både NM og OL-deltaking bak seg for å opne Sunnylven IL sitt gym og treningssenter. Lokala i fyrste etasje hos Trygg Trykk på Hellesylt er sett i stand på dugnad.

Julemat i kjømda frå Ole Ringdal a/s

Kalendaren viser to månader igjen til jul. Hos Ole Ringdal a/s på Hellesylt jobbar tilsette og produksjonsutstyr på høggir for å dekke etterspurnaden etter julemat. Til neste år kan bedrifta bli utviding med nye kjølerom og klimarom.

A-laget sett frå sidelinja

Laurdag 18. oktober har Sunnylven fotballgruppe invitert til fotballfest. Ein lang sesong er over for alle laga til klubben, seks var med i seriesystemet. Resultata har både gleda og skuffa, også med a-laget herrer.

Heim frå Moldskreddalen

Torsdag flytta Oddvar og Elise Rørhuus-Øie geitbuskapen heim frå sætra i Moldskreddalen. Ein lang og god beitesesong var over.

Haustfest i Fjellrosa 4H

Fjellrosa 4H-klubb i Sunnylven er den einaste i Stranda kommune. Nyleg arrangerte dei 17 medlemane sin årlege haustfest med program, utstilling og inviterte gjestar.

Feira etter eit godt fotballår

Hans Kristian Hjellbakk Hole, Sandra Kammen og Daniel Berbecki stakk av med dei gjevaste prisane på Sunnylven Fotball sin årsfest, alle høyrbart populære vinnarar som -årets spelar- på junior, damer og herrelaget.

Test av sireneanlegg

Åknes/Tafjord Beredskap er et nystiftet selskap som skal videreføre den overvåkingen av fjellskred som Åknes/Tafjord-prosjektet har lagt grunnlaget for. I veke 43 blir det test av sireneanlegga i fleire bygdelag.