Author: Fredrik Stadheim

Vil lyse opp Hellesyltfossen

Om det går som tenkt skal Hellesyltfossen få monterast lyspunkt i berget. Eit pilotprosjekt som kan bli eit unikt skue på mørke vinterkveldar når is og vassmasser blir lyst opp.

Snart snøfritt til Stegholen.

Gode temperaturar har ført til stor snøsmelting dei siste dagane. Snart er den populære turvegen frå Vollset til Flofjellet snøfri til Stegholen.

Siste lokale skirenn

Under det siste lokale skirenn denne vinteren kjempa 109 deltakarar om tittlar og flotte premiar i Hyttehola søndag. Sunnylven IL stod for eit  perfekt arrangement med mykje publikum som skaper stemning langs løypa.

Skogrydding etter Postvegen

Postvegen få Ljøen til Ljøkaia er ei populær turrute for folk flest om sommaren. Stadig veksande vegitasjon har øydelagt mykje av den flotte  utsikta, men no er arbeid i gong med skogrydding. Ei ny og lite nytte strekning av Postvegen er leita fram.

Lagsmeisterskap avslutta sesongen

Sol og framleis godt med snø var det som møtte dei mange unge skiskyttarane då skiskyttargruppa i Sunnylven IL avslutta sesongen med  lagsmeisterskap i Hyttehola søndag 20. april. I tillegg gjorde to deltakarar unna sitt ”pliktløp” til Det Norske Skimerke.

Hjørnesteinsbedrift vil utvide.

Ole Ringdal A/S håper å kome i gang med byggearbeid for utviding av bedrifta neste år. Det sa assisterande dagleg leiar, Ole Arnstein Ringdal på  Bygdemobiliserings-møtet på Peer Gynt Galleriet onsdag.

Godt frammøte til Bygdemobilisering

Nyleg vart fjerde samlinga i møteserien om Bygdemobilisering i Sunnylven halde. Lokale og tilreisande personar sytte for informasjon om mange  aktuelle emne til mellom 40 og 50 personar på Peer Gynt Galleriet.

Steller kulturlandskapet

Det er slutt på mjølking av geit på Vesterås i Geiranger, fortalde Per Westerås på bygdemøtet på Hellesylt onsdag. Landbrukspolitikken har ikkje invitert til drift på slike brattlendte bruk, meinte han. I staden har det blitt turisme med turisthytter og låven som restaurant. Garden Vesterås i Geiranger har...

Pyntar til våren

Tysdag denne veka hadde elevar ved Sunnylven skule ryddeaksjon ute, både kring skulen og i Hellesylt sentrum. -Vi vil ha det ryddig og reint,- sa  tre jenter vi møtte.

Ryddar rås til Svarthammaren

Ein ny tursti til Svarthammaren blir klar til bruk i løpet av mai. Det blir tredje merka tilkomst til det flotte utsiktspunktet i lia ovanfor  Hellesylt sentrum.

Interessant fotoutstilling

Mange var innom Sunnylven bygdekvinnelag sin Kafe Snurrepiperier laurdag 8. mars, både for å slå av ein prat over ein kopp kaffi, og ikkje minst sjå ei interessant fotoutstilling frå eldre tid.

Skileik avslutta cupen.

Sunnylvscup på ski vart avslutta med skileik ved Tronstad grendahus søndag 9. mars. Der var nok av snø, og sjølv om ver og føre ikkje var av det  beste, var steminga og deltakinga svært god.

Slåttemusikk og folkedans

Britt Pernille Frøholm har gjort folkemusikk og slåttar til sitt ykre. På den fyrste plata ho gav ut er med 19 slåttar frå Hornindal og Kjellstad  i Sunnylven. Smakebitar frå CD’en fekk mange frammøtte på Sunnylven samfunnshus høyre sist søndag.

Konsesjon til kraftverk i Sunnylven

Norges Vassdrags-og energidirektorat har gjeve konsesjon til to kraftprosjekt i Sunnylven, Litlebø kraftverk og Ringdal kraftverk. Sætreelva  kraftverk fekk avslag mellom anna på grunna av det særprega fosselandskapet til elva.