Author: Fredrik Stadheim

HUL-styret mangla leiar

Det var få frammøtte på årsmøtet til Hellesylt Ungdomslag. Årsmelding og rekneskap synte til eit godt arbeidsår for laget, men ny leiar i hovedstyret hadde ikkje valnemnda lukkast å finne.

”Kven veit” i gong

Hellesylt Ungdomslag deltek med fem lag i den landsomfattande kunnskapskonkurransen ”Kven veit” som Noregs Ungdomslag arrangerer. Fyrste runde vart avvikla fredag 30 januar.

Har registrert alle setrestølar

I fjor sommar tråla Audun Brekke Fjeldheim Stranda kommune i jakta på kjende og ukjende setrestølar. UMB-studenten (universitet for miljø og biovitenskap) samla stoff til mastergradsoppgåva si som han skal levere i mai i år.

Utset hotellplanane

Det var stort frammøte då Hellesylt Vekst inviterte til orienteringsmøte om mellom anna hotellplanane på Hellesylt. Møtet var oppklarande, det blir ikkje bygging av nytt hotell på Hellesylt i år, men stor satsing på drift av Peer Gynt Galleriet og Hægstad Gård.

På tur til Alexandra Hotell

Etter ein liten juleferie, er barne-og ungdomskora på Hellesylt klare for nye songøvingar. Sist helg var dei fleste med på fyrste samling, til Alexandra Hotell med god servering og bading i symjebasseng.

Køyrde på med pizza

Tryggestad Trafikkskole blir hovedsponsor for juniorlaget og damelaget til Sunnylven i 2009. Fredag var spelarar og leiarar invitert på pizzafest, betalt av Tryggestad Trafikkskole.

Kan bli anleggstart i juni

Siv. ing. Sven Aune jobbar med teikningar og anbudsbeskrivelser for omlegging til kunstgras med lys og undervarme på Hellesylt stadion. Anleggstarten er ikkje bestemt, seier kommuneingeniør Cato Andersen.

Stor trafikk ved treningssenter

Treningssenteret som Sunnylven IL opna i oktober i fjor, er blitt godt motteke. Rundt 70 unge og eldre har skaffa seg adgang til treningslokala. -Vi har plass til enno fleire-, seier Hans Marius Ringdal.

Ser på bruk av setrestølar

Stranda kommune har merka auka press på arealbruk i stølsområder. Å utvikle setrar, både i næringsmessig samanheng og som kulturlandskap blir tema på bygdeutviklingsmøte 30. januar.