Author: Fredrik Stadheim

Skal byggje ut høghastigheits breiband

Stranda kommune har signert kontrakt med Telenor om utbygging av høghastigheits breiband i Sunnylven.   Pressemelding: Stranda kommune Fredag 12. juli signerte Stranda kommune avtale om utbygging av høghastigheits breiband i delar av kommunen som ikkje har dekning i dag. Dette gjeld dei områda der ein fekk statleg...

Delevis ny rås til Nausane

I samband med BKK sitt arbeid med ny høgspentlinje vart råsa til Nausane oppkøyrd og dårleg for turgåarar. No har trimgruppa i Sunnylven IL merka ny trase til trimposten.

Sjukeheimsplassar inn i valkampen

Under den politiske debatten på scena under Hellesyltdagane kom Frank Sve, Frp inn på sjukeheimsplassane på Hellesylt som han hevdar blir lagt ned. Dette er bløff, seier ordføraren.