Author: Fredrik Stadheim

Har strikka til nyfødde born

Sanitetsdamer jobbar mykje i det stille, men gjer arbeid til glede for både store og små. Snart får barneavdelinga ved Åse sjukehus kasser med varmande strikkaplagg frå Sunnylven sanitetslag.

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag Onsdag 17/2 – 2021 Klokka 20.00 klubbhuset, Hyttehola (Dersom naudsynt pga. korona vert møtet på teams. Opplysning om dette kjem evt. På hellesylt.info og som oppslag)   Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar og referent 3. Val av to personar til...

Grand Hotel får svalgang

Det kan bli tak over verandaer ved Grand Hotel på Hellesylt. Eit gamalt bilete viser at slike overbygg har hotellet hatt ein gong for lenge sidan.

Planforslag til reguleringsplan klart

Eit planforslag til reguleringsplan på Ljøen er ferdig og lagt fram. Der er lagt til rette for hotellformål, boligtomt, utescene og areal for tjenesteyting og naudsynt infrastruktur. Naboar til hotellet helsar turistverksemd velkome.

Snart sal av fastelavnsris

I desse dagar har medlemar i Sunnylven sanitetslag fått medlemsblad med vårprogram, og med eit kort attersyn på 2020 i postkassene. Korona-epidemien «bremsar», men mange aktivitetar er likevel opplista for det fyrste halvåret.

Ut frå karantene med negative testar

Etter elleve dagar i karantene og tre negative testar for korona er alle polske tilsette i HT Bygg AS Hellesylt klare for jobb igjen. Dagleg leiar i byggfirmaet Øystein Ljøen rosar dei for godt samarbeid kring smitteverntiltaka.