Author: Fredrik Stadheim

Grand Hotel får svalgang

Det kan bli tak over verandaer ved Grand Hotel på Hellesylt. Eit gamalt bilete viser at slike overbygg har hotellet hatt ein gong for lenge sidan.

Planforslag til reguleringsplan klart

Eit planforslag til reguleringsplan på Ljøen er ferdig og lagt fram. Der er lagt til rette for hotellformål, boligtomt, utescene og areal for tjenesteyting og naudsynt infrastruktur. Naboar til hotellet helsar turistverksemd velkome.

Snart sal av fastelavnsris

I desse dagar har medlemar i Sunnylven sanitetslag fått medlemsblad med vårprogram, og med eit kort attersyn på 2020 i postkassene. Korona-epidemien «bremsar», men mange aktivitetar er likevel opplista for det fyrste halvåret.

Ut frå karantene med negative testar

Etter elleve dagar i karantene og tre negative testar for korona er alle polske tilsette i HT Bygg AS Hellesylt klare for jobb igjen. Dagleg leiar i byggfirmaet Øystein Ljøen rosar dei for godt samarbeid kring smitteverntiltaka.

Ibsen-appen klar for bruk

Ibsen-appen, ei entreprenørskap-oppgåve som elevar ved Stranda vidaregåande skule utførde i 2018, har blitt populær verda over. Etter å ha vore nede ei tid er den tilgjengeleg igjen då abonnement er betalt.

Klassefisøren Markus

Når bøndene leverer slaktedyr til Ole Ringdal AS på Hellesylt, blir oppgjørsprisen for slaktet fastsett etter klassefisering av utdanna tilsette. Markus Forbord valgte seg den jobben.