Author: Gunnar Sårheim Fivelstad

Reflektoren ikkje på plass fredag heller.

Det har synt seg å bli svært vanskeleg for Televerket å få plassert mast og reflektorspeil på Nokkenibba i samband med at ein no skal få til eit trådlaust telefonsamband mellom Sunnylven og Strandadalen. Ved det første forsøket på å flyge opp mast og speil, måtte helikopteret gjerde...

Trimskjema 2021 til sals.

Trimskjema for 2021 er no lagt ut for sal på COOP. Skjemaet kostar som i fjor kr 40,-. Einaste endring i forhold til fjorårets skjema er at Andakroken er kome til som ny post. Registrering av trimturar vil også i år kunne gjerast ved appen georeg (https://www.georeg.no) ....

Hyggjeleg kulturkveld på samfunnshuset.

Knut A. Hole kunne ønskje fram mot 150 vel møtt til kulturkveld fredag. Denne festen inneheldt forutan program også mat og kaffi og trekning i ei utloddning som arrangørane, Sunnylven Samfunnshus P/L har hatt gåande. Knut A. Hole vona at også samfunnshuset kunne få sin del av midlane...

To tilsette heidra med medalje og gullklokke.

Under den årlege juletilstelninga som Ole Ringdal A/S held for sine tilsette, fekk ein av arbeiderane, Trygve Tryggestad, seg tildelt Norges Vels medalje for lang og tru teneste. Han er den andre av arbeidsstokken som etter 30 år i bedrifta får denne medaljen. Knut Hellebostad fekk utmerkinga i...

Elina Alme vann med «På saltsteinen».

«På saltsteinen» – Det vart namnet på den vakre skulpturen framfor banken. Eit samrøystes styre valde dette framlegget i bunken på i alt 102 innkomne forslag. Vinnarframlegget i tevlinga som banken lyste ut, var sendt inn av Elina Alme, Stranda, og ho vil få seg tilsendt ein sjekk...

Minner om innlevering av trimskjema.

Trimgruppa minner om at trimskjema for 2020 no må leverast inn for å kome med i trekninga av premiar. Trimskjema kan leverast inn på Coop Marked på Hellesylt. Innleveringsfrist var sett til søndag 15. november. Innleverte skjema vil bli henta inn ein av dei næraste dagane. Dersom du ynskjer...

Sau kom heim mest utan øyre.

Sauesankinga er vel no på næraste avslutta her i bygda. Men enno er det gardbrukarar som manglar ein god del dyr. Vi har snakka med dei som enno manglar både 10 og 15 dyr. Men det er sjølvsagt vanskeleg å seie kor mange som enno kan finnast i...

Deltok på Skiskyttartreffen 2020

Sunnylven stilte med sju deltakarar under Skiskyttartreffen 2020 som vart halden på Harpefossen 17. oktober. Elevar og trenarar frå landslinja Stryn VGS var med som trenarar i tillegg til lokale trenarar frå Nordfjord Team. Samla var det rundt 40 deltakarar som var delt inn i tre aldersgrupper. Fordelt...