Author: Gunnar Sårheim Fivelstad

Sunnylvingen 2. april 1982.

Mellom mykje anna kunne ein i Sunnylvingen frå 2. april 1982 lese om Reins-Lars og skillingsskatten på Hellesylt. Sunnylven Samvyrkelag vil bygge nytt kaihus, og Grendakvelden gjekk av stabelen for 7. gong. Les heile avisa her.

Sunnylvingen 19. mars 1982.

I Sunnylvingen frå 19. mars 1982 kunne ein mellom anna lese at Fylkesmannen går mot turistområde i Ringdalsåsen. Sunnylvingane opplever eit småseifiske som det ikkje har vore makan til på lang tid og heile 83 gjekk kretsrett på Karbø. Les heile avisa her.  

Sunnylvingen 5. mars 1982

I Sunnylvingen 5. mars 1982 kunne ein mellom anna lese om Storsteinshjorten som vekst og trivst. Status på kraftutbygging i Sunnylvsbygda vert diskutert og det har vore triveleg 4H-kveld på grendahuset. Les heile avisa her:  

Sunnylvingen 19. februar 1982

I Sunnylvingen 19. februar 1982 kunne ein mellom anna lese om eit aktivt år for Sunnylven sanitetslag, Pauline Storstein vart ny formann i Bondekvinnelaget og Formannskapet i Stranda går inn for å anlegge grusbane som avlastingsbane for «Leikvoll» ved Sunnylven skule. Les heile avisa her:

VARDEN 4H KAN FEIRE 20 ÅRS JUBILEUM.

Varden 4H- klubb i Sunnylvsbygda er i år 20 år. Til haustfesten nyleg hadde Norunn Brekke skrive ein historikk over lagssoga. Her fortel ho at det var bondekvinnelaget i bygda som tok initiativet til skiping av 4 H- klubbar. Planen var å få i gang tre klubbar: ein...

Reflektoren ikkje på plass fredag heller.

Det har synt seg å bli svært vanskeleg for Televerket å få plassert mast og reflektorspeil på Nokkenibba i samband med at ein no skal få til eit trådlaust telefonsamband mellom Sunnylven og Strandadalen. Ved det første forsøket på å flyge opp mast og speil, måtte helikopteret gjerde...

Trimskjema 2021 til sals.

Trimskjema for 2021 er no lagt ut for sal på COOP. Skjemaet kostar som i fjor kr 40,-. Einaste endring i forhold til fjorårets skjema er at Andakroken er kome til som ny post. Registrering av trimturar vil også i år kunne gjerast ved appen georeg (https://www.georeg.no) ....