Category: Dagens Bilde

Regnbogen

Årets fyrste observasjon av regnboge, eit optisk fenomen når sol og regn møtes. Litt usikker på kva gardsbruk regnbogen gjekk ned på denne gongen. Etter gamal tru skal der ligge ein skatt!!