Category: Gamle Bilde

Det gamle bilete

Dette biletet er frå Hauge i Sunnylvsbygda. Vi har fått biletet tilsendt frå Jarle Hole, som igjen har motteke det frå Peder Hellebostad. Biletet er motiv på eit julekort som ein gong tidleg på 1900 vart sendt som helsing frå Marie Rørhuus til ei Pernille i Tafjord. Kva...

Hest på båt på Hellesylt

Her er hest på Hellesylt i 1934 som blir vinsja opp i ( eller kanskje av) Erik Jarl. Bildet finst i Shetland Museum og er tatt av Jack Peterson. (Sendt til hellesylt.info av Knut Stadheim)

17. maifeiring i Sunnylvsbygda

Frå Svein O. Hauge har vi fått tilsendt to gamle bilder. Det øverste bildet klarte vi å identifisere. Dette bildet var saman med eit anna bilde profilert som «det gamle foto» i Sunnylvingen nr. 10, frå 4. mai 1982. Teksten som stod ved sidan av dette bildet var skriven av...

Gamalt bilete frå fjelltopp

Frå Svein O. Hauge har vi fått dette biletet som han trur er teke på ein fjelltopp nær Hellesylt kring 1930 – 40. Kjenner nokon igjen stad og folk på biletet? I tilfelle så send til post@hellesylt.info og vi formidlar vidare.

Kjenner nokon desse?

Frå ein lesar har vi fått tilsendt tre gamle bilete. Vedkomande er interessert i om nokon kjenner personane på biletet. I tilfelle, send namna til www.post@hellesylt.info    

Hellesylt Songlag 1925

«Det gamle foto» i dag er Hellesylt Songlag frå 1925. I tekst til biletet skriv Odd Jostein Bjørdal; -Biletet er teke ein søndags ettermiddag våren 1925. Koret skulle delta på eit stort songarstemne i Ålesund i juni.  Sunnmøre Songarlag blei skipa i 1900 og feira 25-årsjubileet sitt med...

Høgebrua

Høgebrua på Hellesylt år 1881. Brua vart teken av flaum og erstatta med ny bru i 1907. Den gamle Høgebrua er foreviga på biletet av K. Knutsen, Bergen.