Category: Gamle Bilde

Gamalt bilete frå fjelltopp

Frå Svein O. Hauge har vi fått dette biletet som han trur er teke på ein fjelltopp nær Hellesylt kring 1930 – 40. Kjenner nokon igjen stad og folk på biletet? I tilfelle så send til post@hellesylt.info og vi formidlar vidare.

Kjenner nokon desse?

Frå ein lesar har vi fått tilsendt tre gamle bilete. Vedkomande er interessert i om nokon kjenner personane på biletet. I tilfelle, send namna til www.post@hellesylt.info    

Hellesylt Songlag 1925

«Det gamle foto» i dag er Hellesylt Songlag frå 1925. I tekst til biletet skriv Odd Jostein Bjørdal; -Biletet er teke ein søndags ettermiddag våren 1925. Koret skulle delta på eit stort songarstemne i Ålesund i juni.  Sunnmøre Songarlag blei skipa i 1900 og feira 25-årsjubileet sitt med...

Høgebrua

Høgebrua på Hellesylt år 1881. Brua vart teken av flaum og erstatta med ny bru i 1907. Den gamle Høgebrua er foreviga på biletet av K. Knutsen, Bergen.

Frøysa ca. 1930

Dette biletet viser Frøysa i Sunnylvsbygda kring 1930. Vegen til Frøysadal er ikkje ferdig bygd, det vart den i 1934. Fotograf er Peder N. Frøysa.