Category: Gamle Bilde

Frøysa ca. 1930

Dette biletet viser Frøysa i Sunnylvsbygda kring 1930. Vegen til Frøysadal er ikkje ferdig bygd, det vart den i 1934. Fotograf er Peder N. Frøysa.

Eldre bilete frå Geiranger

Dette bildet er tatt i forbindelse med besøket av ein av dei fyrste turistbåtane til sommaren 1869. Den var eigd av bankmannen og kvekaren Edward Backhouse då han og deler av familien besøkte mellom anna Geiranger, der dette bildet blei tatt på Maråk. Til en fin forandring frå vanlege...

Opning av Ljøvegen

Her er fleire bilete frå opning av Ljøvegen 22. september 1962. Vi takkar Tor Odd Kjellstadli som har sendt oss desse bileta frå ei historisk hending.

Frå Geirangerfjorden i 1869.

Vi har bede Terje Drege Rusten med å stadfeste kvar dette biletet frå Geirangerfjorden er. Det er teke i 1869 litt utanfor oppstigninga til Skageflå, i Skagehola, med sjøbuda til Skageflå midt i bildet, skriv han. Fotograf var Edward Backhouse Mounsey.

Vegarbeid i Frøysaberga

Vegarbeid i Frøysaberga tok til på 30-talet. I 1940 vart det arbeidd på det høgste ved Vardejuvet. Ingebrigt Bjørdal arbeidde der og har fortalt at når tyske bombefly flaug over huka arbeidarane seg inn til fjellveggen. Nyevegen i Berga vart køyrande sommaren 1941. Biletet viser ei sprenging i...

Foreningskvinner

Eit bilete frå 7. juni 1956, teke av Marie Rørhuus. Biletet viser ei samkome på Storstein av medlemar i Prestegarden kvinneforeining og Hauge og Frøysa kvinneforeining. I band 1. av Bygdebok for Sunnylven og Geiranger kan ein på side 352 lese namna på alle som var samla under...

Bilete frå Reset

    Eit bilete frå Reset om lag der vegen til Ringdal går opp i dag. Mot bygda ser ein eit hus på Høgreiten.

Hellesylt

«Det gamle bilete» er frå Hellesylt, kring 1940 – 50- åra. Har nokon fleire opplysingar om biletet, er vi interessert…

Grana i kyrkjevegen

Dette biletet er teke kring 1937/38, og viser grantreet i kyrkjevegen pynta til julehøgtida. Grana vart fjerna av tyske soldatar under 2.verdenskrig, truleg i 1942. Biletet er lånt ut av Arnfinn Gjørvad, og behandla digitalt av Arne Inge Tryggestad.