Category: Bilder

Regnbogen

Årets fyrste observasjon av regnboge, eit optisk fenomen når sol og regn møtes. Litt usikker på kva gardsbruk regnbogen gjekk ned på denne gongen. Etter gamal tru skal der ligge ein skatt!!

Vardejuvet

På vegen mellom Frøysa og Hole forbi Vardejølet tok arbeidet til i 1930-åra. Også det fyrste krigsåret vart det arbeidd her. Når vegarbeidarane høyrde flydur huka dei seg inn til fjellveggen i frykt for at det kunne vere tyske bombefly, er det fortalt. Vegen forbi Vardejuvet var køyrande...