Category: Bilder

Bilete frå Reset

    Eit bilete frå Reset om lag der vegen til Ringdal går opp i dag. Mot bygda ser ein eit hus på Høgreiten.

Hellesylt

«Det gamle bilete» er frå Hellesylt, kring 1940 – 50- åra. Har nokon fleire opplysingar om biletet, er vi interessert…

Grana i kyrkjevegen

Dette biletet er teke kring 1937/38, og viser grantreet i kyrkjevegen pynta til julehøgtida. Grana vart fjerna av tyske soldatar under 2.verdenskrig, truleg i 1942. Biletet er lånt ut av Arnfinn Gjørvad, og behandla digitalt av Arne Inge Tryggestad.

Anleggsbrakke på Spønhaugen

Biletet viser anleggsbrakka på Spønhaugen, Ljøen under vegarbeid kring 1938. På biletet som vi har fått låne av Fredrik Helset er nokre personar. Kjenner nokon namna på desse?