Category: Bilder

Bilete frå Reset

    Eit bilete frå Reset om lag der vegen til Ringdal går opp i dag. Mot bygda ser ein eit hus på Høgreiten.

Hellesylt

«Det gamle bilete» er frå Hellesylt, kring 1940 – 50- åra. Har nokon fleire opplysingar om biletet, er vi interessert…

Grana i kyrkjevegen

Dette biletet er teke kring 1937/38, og viser grantreet i kyrkjevegen pynta til julehøgtida. Grana vart fjerna av tyske soldatar under 2.verdenskrig, truleg i 1942. Biletet er lånt ut av Arnfinn Gjørvad, og behandla digitalt av Arne Inge Tryggestad.