Category: For 35 år sidan

SJU FØRSKULEBORN l ÅR

I førre veke møtte 7 spente born fram til førskuleveke og den første smaken på skulelivet. Tre dagar kvar med tre timar var programmet for denne veka. Dessutan var dei til lækjargransking. Lærar for dei desse dagane var Anne Marie Holmøyvik, og på biletet står ho saman med dei...

Russeavis – pengar til godt formål

Ut på formiddagen gjorde ein del av russen på Stranda sitt innrykk på Hellesylt for å selje sine aviser. Vestborg- russen var ute før 17. mai, medan dei raude og blå frå Stranda v.g. skule selde »Utrøna» på frigjeringsdagen. Ei innhaldsrik avis, som fekk godt sal. Rundt 150...

FESTDAG

I det best tenkelege vårver, med varm sol frå skyfri himmel, vart det ei svært vellukka 17. mai -feiring i Sunnylven. Det var i år Sunnylven Idrottslag som hadde teke på seg tilskipinga av programmet, og det var svært god oppslutning om dei ulike arrangementa. Barnetoget gjekk i år frå samfunnshuset,...

STOR SKADE PÅ BUSTADHUS l FRØYSADALEN

Våningshuset til Borghild og Alf Frøysadal fekk store skader i ein brann laurdag i middagstida. Utanom det som eld og røyk øydela, vart det og store vannskader i huset i samband med sløkkingsarbeidet. Brannen vart meldt om lag klokka halv ett og brannstellet frå Hellesylt var raskt framme med brannsprøyta og fekk...

Sunnylvingen 8. mai 1985.

I Sunnylvingen frå 8. mai 1985 kunne ein mellom anna lese om det fyrste stemnet i Sunnylvscupen. Teatergruppa legg fram eit framlegg til nytt hovudstyre i HUL. Elisabeth Andreasson ættar frå Sunnylven ! Leif Egil Aasen redda poeng mot Hellandshamn og det har vore skulekorpsbasar med medaljeutdeling.

Byggefelt og utbetring av Ringdalsvegen.

Arbeidet med å opparbeide det nye tomtefeltet i Ringdalsåsane går raskt unna, og  arbeidarane har vore heldige og unngått snø og ruskever medan arbeidet har pågått. Det er Hans Opsvik som har hovudentreprisen, og skytinga er det Bernt Strømme som har stått for. Til no er vegen fram til tomtene...

Sunnylvingen 17. april 1985

I Sunnylvingen frå 17. april 1985 kunne ein mellom anna lese at Fræna hadde gjesta bygda med to fotballag. Det var bilde av årets konfirmantar. Det var gjenval både i næringslaget og i vilt- og fiskelaget og det gamle bildet er tatt framfor forretninga til Nils Syltevig.

Sunnylvingen 12. april 1985.

I Sunnylvingen frå 12. april 1985 var mykje av plassen via avskil med prestefolket Grethe og Roger Juul. Det var reportasje frå klubbmeisterskap i langrenn. Aslaug Kjellstad vann strikkekonkurransa og «Det gamle foto» var av Hellesylt Songlag.

Sunnylvingen 3. april 1985.

I Sunnylvingen frå 3. april 1985 kunne ein mellom anna lese at Sunnylven Sparebank har gått inn i Sparebanken Møre. Lilleputtane til Sunnylven vann bygdelagsturneringa i Strandahallen. Det har vore eit magert år for Samvyrkelaget og Sunnylven Samfunnshus innbyr til nyteikning av aksjer i partslaget.