Category: For 35 år sidan

FESTDAG

I det best tenkelege vårver, med varm sol frå skyfri himmel, vart det ei svært vellukka 17. mai -feiring i Sunnylven. Det var i år Sunnylven Idrottslag som hadde teke på seg tilskipinga av programmet, og det var svært god oppslutning om dei ulike arrangementa. Barnetoget gjekk i år frå samfunnshuset,...

STOR SKADE PÅ BUSTADHUS l FRØYSADALEN

Våningshuset til Borghild og Alf Frøysadal fekk store skader i ein brann laurdag i middagstida. Utanom det som eld og røyk øydela, vart det og store vannskader i huset i samband med sløkkingsarbeidet. Brannen vart meldt om lag klokka halv ett og brannstellet frå Hellesylt var raskt framme med brannsprøyta og fekk...

Sunnylvingen 8. mai 1985.

I Sunnylvingen frå 8. mai 1985 kunne ein mellom anna lese om det fyrste stemnet i Sunnylvscupen. Teatergruppa legg fram eit framlegg til nytt hovudstyre i HUL. Elisabeth Andreasson ættar frå Sunnylven ! Leif Egil Aasen redda poeng mot Hellandshamn og det har vore skulekorpsbasar med medaljeutdeling.

Byggefelt og utbetring av Ringdalsvegen.

Arbeidet med å opparbeide det nye tomtefeltet i Ringdalsåsane går raskt unna, og  arbeidarane har vore heldige og unngått snø og ruskever medan arbeidet har pågått. Det er Hans Opsvik som har hovudentreprisen, og skytinga er det Bernt Strømme som har stått for. Til no er vegen fram til tomtene...

Sunnylvingen 17. april 1985

I Sunnylvingen frå 17. april 1985 kunne ein mellom anna lese at Fræna hadde gjesta bygda med to fotballag. Det var bilde av årets konfirmantar. Det var gjenval både i næringslaget og i vilt- og fiskelaget og det gamle bildet er tatt framfor forretninga til Nils Syltevig.

Sunnylvingen 12. april 1985.

I Sunnylvingen frå 12. april 1985 var mykje av plassen via avskil med prestefolket Grethe og Roger Juul. Det var reportasje frå klubbmeisterskap i langrenn. Aslaug Kjellstad vann strikkekonkurransa og «Det gamle foto» var av Hellesylt Songlag.

Sunnylvingen 3. april 1985.

I Sunnylvingen frå 3. april 1985 kunne ein mellom anna lese at Sunnylven Sparebank har gått inn i Sparebanken Møre. Lilleputtane til Sunnylven vann bygdelagsturneringa i Strandahallen. Det har vore eit magert år for Samvyrkelaget og Sunnylven Samfunnshus innbyr til nyteikning av aksjer i partslaget.

Gjev plass for nybygg.

Tømmerhytta som Asbjørn Saarheim & Co har nytta som lokale for Hellesylt Kiosk & Gatekjøkken er no fjerna frå tomten og førebels lagra for sal. På tomten skal det no reisast eit bygg på 106 kvadratmeter som skal romme det nye gatekjøkkenet. Etter planane skal nybygget stå ferdig...

-Eit plutseleg innfall med lukkeleg utfall !

-Eit plutseleg innfall med lukkeleg utfall ! Hans Holmøyvik, til dagleg lærar ved Sunnylven skule, vart den første som klatra heilt til topps i «Lørdagsbilaget» si pyramide, og sikra seg og kona Anne Marie gratis tur til Egypt og fritt opphald der ei veke. På vegen «opp pyramiden»...

Sunnylvingen 30. november 1984.

I Sunnylvingen frå 30. november 1984 kunne ein mellom anna lese om vigslinga av Sunnylven aldersheim, det har vore utført naudsynt utbetring av Nibbedalsvegen. Ole Hole er ny formann i Sunnylven bondelag. Sunnylven sparebank har kjøpt datamaskin til skulen og mykje meir. Bla deg fram og tilbake i...

Sunnylvingen 16. november 1984

I Sunnylvingen frå 16. november 1984 kunne ein mellom anna lese om at HUL-teateret set opp «Flammedanserinnen» til jul, Tiendebuda på prestegarden er restaurert. Det har vore årsmøte i Sunnylven indremisjonslag og det vert arbeidd for å få ungdomsklubb på Hellesylt. Bla deg fram og tilbake i avisa...

Sunnylvingen 19. oktober 1984.

I Sunnylvingen frå 19. oktober 1984 kunne ein mellom anna lese at Sunnylven sitt herrelag vert verande i 7. divisjon. Salet av Hellesylt stadion går strålande. Det var godt oppmøte på konfirmant-treff. Det er planar om ny 4H-klubb og 9 sauer vart berga frå skorfeste… Bla deg fram...

Sunnylvingen 12. oktober 1984.

I Sunnylvingen frå 12. oktober 1984 kunne ein lese reportasje frå 125-års jubileumet til Sunnylven kykje. A-laget måtta avslutte med 10 mann, men klarte uavgjort i fyrste kvalifiseringskamp for opprykk. Vidare kunne ein lese om ein Texas-mester som har fele frå Langøyli og ikkje minst startar salget av...